จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เราชอบเรียกกันว่าอีเมล์นั้นมีมาตั้งแต่ประมาณปี 1993 นับเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบดิจิทัลจากผู้ส่งไปยังผู้รับผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต

ในช่วงต้นในการใช้งานนั้นระบบมีความจำเป็นต้องให้ผู้ส่งและผู้รับอีเมล์ต้องทำการออนไลน์พร้อมกันคล้าย ๆ กับการทำงานของระบบแชท แต่ว่าในปัจจุบันนั้นไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้ว เพราะมีการเปลี่ยนแปลงระบบของอีเมล์คือระบบจะมีการเก็บข้อมูลที่ทำการส่งไปเก็บบนเซิฟเวอร์ทำให้ผู้รับและผู้ส่งไม่ต้องออนไลน์พร้อมกัน อีกทั้งยังสามารถทำการ ส่งได้ที่ละหลาย ๆ เมล์พร้อมกัน ทำการส่งต่อไปยังอีเมล์อื่น ๆ ได้

เท่าที่ผ่านมาไม่สามารถระบุได้ว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างอีเมล์ขึ้นมานั้นเพื่อทำการส่งเอกสารประเภทใด ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อใช้สำหรับทดแทนการส่งแฟกซ์ แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าใช่หรือไม่ เนื่องจากการใช้งานของอีเมล์ในปัจจุบันนั้นสามารถใช้งานได้หลากหลายรูแบบมาก

ส่วนประกอบของอินเตอร์อีเมล์ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ด้วยกันคือ ส่วนที่เปรียบเสมือนซองจดหมาย ส่วนที่เป็นหัวข้อของอีเมล์ และส่วนที่เนื้อหาหรือข้อความของอีเมล์ ในการส่งอีเมล์แต่ละครั้งนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลอย่างน้อยคือ อีเมล์ผู้ส่ง อีเมล์ผู้รับ เมื่อทำการส่งไปแล้วระบบก็จะมีการบันทึกหรือประทับวันส่งและวันรับของข้อความ

แรกเริ่มเดิมทีนั้นข้อความที่สามารถส่งเมล์ได้นั้นมีแค่รูปแบบ ASCII เท่านั้น จากนั้นต่อมาจึงได้มีการปรับเพิ่มให้สามารถส่งได้แบบ  Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) โดยจะสามารถส่งได้ทั้งข้อความและเอกสารแนบต่างๆ โดยรูปแบบของตัวหนังสือก็สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบซึ่งรองรับตัวอักระของแต่ละประเทศได้ โดยเฉพาะรองรับมาตรฐานรูปแบบ  UTF-8

อีเมล์ถือเป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารด้วยข้อความดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้อีเมล์มากมายและหลากหลายในการใช้ที่แตกต่างกัน และก็มีรูปแบบของซอฟท์แวร์ที่รองรับเพื่อการรับส่งอีเมล์ที่มากมาย อีเมล์ที่คนนิยมใช้แบบฟรีอีเมล์เช่น Gmail, Hotmail, yahoo! Mail ส่วนที่เป็นโปรแกรมสำหรับส่งและรับอีเมล์ก็มีเช่น Outlook, Mozilla Thunderbird และอื่น ๆ อีกมากมาย

เครือข่ายแรกเริ่มที่ใช้ในการส่งและรับอีเมลโดย ARPANET นั้นใช้  File Transfer Protocol (FTP) แต่ก็เปลี่ยนมาใช้ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) มาจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นมาตรฐานด้านอินเตอร์อีกอันหนึ่ง