เปิดอีเมลบริษัท เปิดอีเมลร้าน ง่ายนิดเดียว

อาจจะเป็นปัญหาและเกิดคำถามในใจขึ้นมากมายสำหรับใครหลายๆ คนที่กำลังคิดเปิดธุรกิจ หรือเพิ่งเริ่มธุรกิจ เปิดร้านใหม่ เปิดบริษัทใหม่ ว่าจะมีอีเมลเป็นที่อยู่ของร้านหรือชื่อของบริษัทตัวเองที่เปิดมาใหม่ เป็น ชื่อคุณ@ชื่อร้าน.com ได้อย่างไร เรามีคำตอบให้ท่านดังนี้ ขั้นตอนการเปิดอีเมลบริษัท เปิดอีเมล์ร้าน1. คิดชื่อโดเมนเนมในรูปแบบ company.com หรือ company.co.th ที่คุณชอบ แล้วนำไปทำการตรวจสอบในเว็บ www.thnic.co.th สำหรับชื่อโดเมน .co.th และนำไปเช็คที่ whois.com สำหรับโดเมน .com หรือ .net สำหรับโดเมนที่เป็น .co.th นั้นต้องเป็นชื่อที่เป็นส่วนหนึ่งหรือตรงการชื่อร้านหรือชื่อบริษัทหรือเป็นชื่อย่อของร้านหรือบริษัท ส่วน .com หรือ .net นั้นสามารถเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่ว่างยังไม่มีใครจดชื่อนั้นๆ 2. เมื่อได้ชื่อโดเมนเนมที่ถูกใจแล้วก็ให้ไปทำการจดชื่อโดเมนนั้นโดย .co.th สามารถจดได้ที่ www.thnic.co.th หรือผู้บริการจดโดเมน .co.th อื่นๆ โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ่นส่วน เตรียมถ่ายรูปหรือสแกนไว้เพื่อนำส่งเป็นหลักฐานให้กับผู้จดว่าชื่อโดเมนของท่านตรงหรือเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นชื่อย่อของโดเมนเนมที่ต้องการจด ส่วนโดเมนเนม .com สามารถจดได้กับผู้ให้บริการจดโดเมนเช่น godaddy.com หรือผู้บริการรายอื่นๆ ก็ได้ 3. เมื่อทำการจดโดเมนเนมเรียบร้อยแล้วก็นำไปเปิดอีเมลบริษัท Read more about เปิดอีเมลบริษัท เปิดอีเมลร้าน ง่ายนิดเดียว[…]

เหตุผลสำคัญที่ควรจะต้องมีชื่ออีเมล์บริษัทหรืออีเมล์องค์กร

หลายๆ องค์กรยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการที่ควรต้องมีชื่ออีเมล์บริษัทหรือองค์กรใช้งาน ลองมาดูเหตุผลกันว่าทำไมท่านถึงควรต้องมีชื่ออีเมล์บริษัทเป็นของตัวเอง

[…]

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เราชอบเรียกกันว่าอีเมล์นั้นมีมาตั้งแต่ประมาณปี 1993 นับเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบดิจิทัลจากผู้ส่งไปยังผู้รับผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
[…]