จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เราชอบเรียกกันว่าอีเมล์นั้นมีมาตั้งแต่ประมาณปี 1993 นับเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบดิจิทัลจากผู้ส่งไปยังผู้รับผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต
[…]